VINASC: Chúng tôi cung cấp dịch vụ giấy phép cho nhà đầu tư nước ngoài

Hiện nay nhà đầu tư nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam ngày càng lớn do đó thường xuyên phát sinh nhu cầu về các thủ tục và giấy phép liên quan.

Tuỳ theo lĩnh vực đầu tư mà nhà đầu tư phải thực hiện những thủ tục khác nhau. Sau đây là những khó khăn có thể gặp phải:

– Thủ tục phê duyệt kéo dài;

– Mẫu biểu thường xuyên thay đổi và chưa nhất quán giữa các cơ quan liên quan;

– Minh bách thông tin về: Lĩnh vực kinh doanh, quy hoạch lĩnh vực đầu tư;

– Ưu đãi và chính sách ưu đãi được hưởng theo lĩnh vực, khu vực khác nhau

– Minh bạch thông tin về điều kiện cấp pháp đều tư cho nhà đầu tư từ các quốc gia khác nhau;– Những thoả nhuận quốc tế, WTO, song phương….

Để triển khai dự án đầu tư tại Việt Nam, bước đầu tiên là các nhà đầu tư cần thực hiện các thủ tục về đầu tư.

Nội dung tư vấn đầu tư hiện này của Vinasc gồm những vấn đề như sau:

– Tư vấn về lĩnh vực kinh doanh, ngành nghề kinh doanh;

– Tư vấn về vốn và cơ cấu vốn;

– Tư vấn về ưu đãi thuế, ưu đãi khác cho nhà đầu tư nước ngoài;

– Tư vấn về khu vực ưu đãi, chính sách ưu đãi đặc thù từng địa phương;

– Tư vấn về việc chuẩn bị tài liệu, hồ sơ nước ngoài sử dụng tại Việt Nam;

– Tư vấn về sử dụng vốn và vay vốn nước ngoài.

Hồ sơ trong gói tư vấn đầu tư của Vinasc có thể thực hiện:

– Thủ tục làm giấy chứng nhận đầu tư cho doanh nghiệp 100% vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài;

– Thủ tục làm giấy chứng nhận đầu tư có yếu tố nước ngoài gián tiếp theo yêu cầu của nhà đầu tư;

– Thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư: tăng vốn, thay đổi thành viên…

– Thủ tục lập chi nhánh, văn phòng công ty nước ngoài tại Việt Nam;

Sau khi thực hiện các thủ tục cơ bản trên, nhà đầu tư nước ngoài sẽ cần sử dụng các dịch vụ về giấy phép để tuân thủ các quy định tại Việt Nam như sau:

– Giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam ( nếu không được miễn)

Giấy tạm trú, Visa

– Giấy phép xuất, nhập khẩu

– Giấy phép bán lẻ, thành lập cơ sở bán lẻ.

Dịch vụ giấy phép của Vinasc luôn là lựa chọn hàng đầu của nhà đầu tư nước ngoài khi triển khai đầu tư phát triển tại Việt Nam.