Dịch vụ vụ tư vấn làm giấy phép kinh doanh bán lẻ

Kinh doanh bán lẻ

Giấy phép kinh doanh bán lẻ là giấy phép kinh doanh do Sở Công thương hoặc. Bộ công thương cấp tuỳ theo lĩnh vực kinh doanh.

Theo quy định hiện nay, các doanh nghiệp, nhà đầu tư nước ngoài muốn thực hiện mua bán và phân phối hàng hoá tại Việt Nam thì phải thực hiện các thủ tục cơ bản như sau:

– Làm thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đầu tư;
– Làm thủ tục đăng ký doanh nghiệp_ giấy vàng;
– Làm thủ tục giấy phép kinh doanh hay gọi là giấy pháp kinh doanh bán lẻ.

Ngoài ra, tuỳ theo nhu cầu thực tế,. doanh nghiệp có thể phải làm thủ tục về thành lập cơ sơ bán lẻ ( một hoặc nhiều cơ sở bản lẻ)

Sau đây là những nội dung liên quan doanh nghiệp,. nhà đầu tư Nước ngoài cần nắm và đánh giá đúng nhu cầu của mình:

– Phân phối là các hoạt động bán buôn, bán lẻ, đại lý bán hàng hóa và nhượng quyền thương mại;
– Quyền phân phối là quyền thực hiện trực tiếp các hoạt động phân phối;
– Bán buôn là hoạt động bán hàng hóa cho thương nhân bán buôn, thương nhân bán lẻ và thương nhân, tổ chức khác; không bao gồm hoạt động bán lẻ
– Bán lẻ là hoạt động bán hàng hóa cho cá nhân, hộ gia đình, tổ chức khác để sử dụng vào mục đích tiêu dùng
– Cơ sở bán lẻ là địa điểm thực hiện hoạt động bán lẻ.

Kinh doanh bán lẻDịch vụ tư vấn và làm giấy phép kinh doanh bán lẻ của Vinasc là :

– Tư vấn cho doanh nghiệp những quy định liên quan đến mặt hàng cần phân phối,. bán buôn hay bán lẻ;
– Tư vấn cho doanh nghiệp những thủ tục cần phải triển khai
– Thiết kế các tài liệu theo yêu cầu để tiến hành đề xuất cơ quan nhà nước cấp phép như quy định.
– Tư vấn các vấn đề liên quan khác giúp cho doanh nghiệp tuân thủ và hạn chế rủi ro.
– Đồng thời, chúng tôi tư vấn cho doanh nghiệp có hay không phải làm các thủ tục về quyền xuất, nhập khẩu hàng hoá.

Các nội dung liên quan đến quyền xuất nhập khẩu, thành lập cơ sở bán lẻ,. quyền kinh doanh bán lẻ là những nội dung phức tạp và là rào cản cho nhà đầu tư nước ngoài. Do đó, để đảm bảo tiến độ triển khai dự án,. kế hoạch kinh doanh thì các doanh nghiệp, nhà đầu nên lựa chọn dịch vụ của Vinasc.

Chúng tôi, với đội ngũ nhân sự chuyên nghiệp,. kinh nghiệm triển khai nhiều năm sẽ giúp cho quý vị yên tâm thực hiện đầu tư tại Việt Nam.