Dịch vụ tư vấn kế toán

Hầu hết doanh nghiệp thường gặp phải các vấn đề khó khăn về báo cáo tài chính và kế toán. Môi trường kinh tế hiện nay đang xuất hiện ngày càng nhiều thách thức mà doanh nghiệp phải đối mặt. Do đó, sử dụng dịch vụ tư vấn kế toán thuê ngoài là một trong các giải pháp hợp lý để các tổ chức tránh lãng phí thời gian và nguồn lực khi cố gắng tự giải quyết các vấn đề này.

Sử dụng dịch vụ kế toán của Vinasc, Quý vị có thể loại bỏ hầu hết tình trạng thiếu chắc chắn và nhầm lẫn xung quanh việc áp dụng các chuẩn mực kế toán và các thông lệ báo cáo. Chúng tôi giúp khách hàng xử lý các vấn đề về tuân thủ thuế và kế toán để có thể tập trung nguồn lực đạt được những kết quả kinh doanh mong muốn.

Bộ phận dịch vụ tư vấn kế toán của Vinasc sẽ hỗ trợ những gì

Bộ phận Kế toán của Vinasc có lợi thế tốt nhất trong việc hỗ trợ khách hàng xử lý các thách thức về kế toán và báo cáo tài chính. Vinasc có các nguồn lực và năng lực chuyên môn nổi bật về cả Chuẩn mực Kế toán Việt Nam và Chuẩn mực Báo cáo Tài chính Quốc tế. Các dịch vụ cụ thể bao gồm:

 • Thiết lập hệ thống luân chuyển chứng từ và hạch toán kế toán,
 • Hỗ trợ khách hàng xử lý các vấn đề phức tạp về báo cáo tài chính, các hệ thống. và các thách thức trong hoạt động kế toán,
 • Cập nhật thông tin về việc ban hành và diễn giải các chuẩn mực kế toán mới và hiện hành,
 • Hỗ trợ hoạt động kế toán để phục vụ việc rà soát và tuân thủ các nghĩa vụ thuế,
 • Bố trí các nhân viên của Vinasc với kỹ năng kế toán, tài chính phù hợp. đến làm việc dưới sự giám sát của khách hàng.

Dịch vụ tư vấn kế toán

Vinasc sẽ cung cấp các dịch vụ tư vấn kế toán gồm

 • Tư vấn xây dựng quy trình luân chuyển chứng từ kế toán, kiểm soát chứng từ;
 • Xây dựng hệ thống thông tin kế toán;
 • Tư vấn xây dựng hệ thống biểu mẫu kế toán theo Luật kế toán;
 • Xây dựng hệ thống tài khoản kế toán phù hợp đặc điểm doanh nghiệp và Chế độ kế toán;
 • Tư vấn xây dựng định mức chi phí, quy trình tính giá thành sản phẩm;
 • Tư vấn lựa chọn áp dụng phần mềm kế toán;
 • Xây dựng hệ thống thang bảng lương phù hợp với luật lao động và luật thuế;
 • Xây dựng hệ thống báo cáo tài chính phù hợp đặc thù doanh nghiệp.

Nếu quý doanh nghiệp có nhu cầu về dịch vụ tư vấn kế toán, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin dưới đây, chúng tôi sẽ gửi báo giá chi tiết để quý vị tiện xem xét.