VINASC: Chuyên về dịch vụ tư vấn đầu tư nước ngoài.

Dịch vụ tư vấn đầu tư của Vinasc chủ yếu vào việc tư vấn các thủ tục và chính sách liên quan đến hoạt động đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

Tại Việt Nam việc một nhà đầu tư nước ngoài muốn thực hiện các thủ tục đầu tư ( đầu tư trực tiếp, đầu tư gián tiếp) đòi hỏi phải thực hiện và tuân thủ những yêu cầu nhất định và có thể nói là có những khó khăn và rào cản nhất định.

Tuỳ theo lĩnh vực đầu tư mà nhà đầu tư phải thực hiện những thủ tục khác nhau. Sau đây là những khó khăn có thể gặp phải:

– Thủ tục phê duyệt kéo dài;

– Mẫu biểu thường xuyên thay đổi và chưa nhất quán giữa các cơ quan liên quan;

– Minh bách thông tin về: Lĩnh vực kinh doanh, quy hoạch lĩnh vực đầu tư;

– Ưu đãi và chính sách ưu đãi được hưởng theo lĩnh vực, khu vực khác nhau

– Minh bạch thông tin về điều kiện cấp pháp đều tư cho nhà đầu tư từ các quốc gia khác nhau;

– Những thoả nhuận quốc tế, WTO, song phương….

Tất cả những vấn đề trên làm cho nhà đâu tư nước ngoài buộc phải sử dụng dịch vụ tư vấn đầu tư của Vinasc.

Nội dung tư vấn đầu tư hiện này của Vinasc gồm những vấn đề như sau:

– Tư vấn về lĩnh vực kinh doanh, ngành nghề kinh doanh;

– Tư vấn về vốn và cơ cấu vốn;

– Tư vấn về ưu đãi thuế, ưu đãi khác cho nhà đầu tư nước ngoài;

– Tư vấn về khu vực ưu đãi, chính sách ưu đãi đặc thù từng địa phương;

– Tư vấn về việc chuẩn bị tài liệu, hồ sơ nước ngoài sử dụng tại Việt Nam;

– Tư vấn về sử dụng vốn và vay vốn nước ngoài.

Hồ sơ trong gói tư vấn đầu tư của Vinasc có thể thực hiện:

– Thủ tục làm giấy chứng nhận đầu tư cho doanh nghiệp 100% vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài;

– Thủ tục làm giấy chứng nhận đầu tư có yếu tố nước ngoài gián tiếp theo yêu cầu của nhà đầu tư;

– Thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư: tăng vốn, thay đổi thành viên…

– Thủ tục lập chi nhánh, văn phòng công ty nước ngoài tại Việt Nam;

Ngoài ra, một số doanh nghiệp cần phải thực hiện các thủ tục như:

– Giấy an toàn phòng cháy chữa cháy;

– Giấy đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm;

– Giấy phép kinh doanh bán lẻ;

– Thành lập cơ sở bán lẻ

Dịch vụ tư vấn đầu tư của Vinasc luôn là lựa chọn hàng đầu của nhà đầu tư nước ngoài khi triển khai đầu tư phát triển tại Việt Nam.