Cung cấp dịch tư vấn tài chính và dịch vụ đảm bảo

Dịch vụ tư vấn tài chính và dịch vụ đảm bảo theo luật

Dịch vụ của Vinasc là chuổi các dịch vụ cho các doanh nghiệp từ tư vấn thành lập doanh nghiệp cho đến quá trình vận hành và phát triển.

Trong đó, dịch vụ tư vấn tài chính và dịch vụ đảm bảo của chúng tôi đã được nhiều doanh nghiệp,. đặc biệt là các doanh nghiệp nước ngoài tin dùng.

Dịch vụ tài chính chính và dịch vụ đảm bảo của chúng tôi gồm:

Dịch vụ kế toán : Dịch vụ kế toán trọn gói, dịch vụ kế toán trưởng và dịch vụ soát xét kế toán;

Dịch vụ tư vấn thuế: Kế khai thuế, quyết toán thuế, hoàn thuế và tư vấn ưu đãi thuế

Dịch vụ kiểm toán độc lập: Dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính, dịch vụ kiểm toán đảm bảo theo luật

Với đội ngũ nhân sự cao cấp và nhiều năm kinh nghiệm,. chúng tôi đã và đang xây dưng Vinasc trở thành thương hiệu hàng đầu trong lĩnh vực tư vấn.

Hiện nay, Việt Nam đã và đang tham gia ký kết nhiều thoả thuận quốc tế., việc điều chỉnh và hội nhập và điều tất yếu. Do đó, các văn bản luật, các thủ tục cũng điều chỉnh đòi hỏi doanh nghiệp cần cập nhật và áp dụng thường xuyên.

Do đó, với dịch vụ này chúng tôi luôn đồng hành và hỗ trợ các doanh nghiệp .nhưng nội dung cần thiết trong quá trình hoạt động:

– Dịch vụ cấp nhật văn bản luật, tài chính liên quan đến doanh nghiệp;

– Tư vấn và soát xét .về tài chính cho các nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh của doanh nghiệp.

Cung cấp dịch vụ tài chính của Vinasc, chúng tôi luôn xem xét thận trọng để giúp cho doanh nghiệp tuân thủ và hạn chế rủi ro tài chính trong quá trình hoạt động.