Dịch vụ tư vấn thuế chuyên nghiệp của Vinasc

Chúng tôi là đơn vị chuyên về dịch vụ tư vấn thuế cho các doanh nghiệp

Dịch vụ tư vấn thuế( Dịch vụ làm thủ tục về thuế) là hoạt động của đại lý thuế thực hiện các thủ tục đăng ký thuế., khai thuế, nộp thuế, quyết toán thuế, lập hồ sơ đề nghị miễn thuế, giảm thuế, hoàn thuế. và các thủ tục hành chính thuế khác thay người nộp thuế theo quy định của Luật Quản lý thuế. và hợp đồng dịch vụ tư vấn thuế đã ký kết.

Khi thực hiện hợp đồng dịch vụ tư vấn thuế làm thủ tục về thuế, đại lý thuế có quyền như sau:

Đại lý thuế : Được thực hiện các thủ tục về thuế theo hợp đồng dịch vụ tư vấn thuế đã ký với người nộp thuế.

Đại lý thuế : Yêu cầu tổ chức, cá nhân nộp thuế cung cấp đầy đủ, chính xác các chứng từ, hồ sơ, .tài liệu và thông tin cần thiết liên quan tới việc làm thủ tục về thuế theo hợp đồng đã ký kết giữa hai bên.

Đại lý thuế : Được thực hiện các quyền của người nộp thuế theo quy định của Luật Quản lý thuế. và theo hợp đồng đã ký với người nộp thuế.

Đại lý thuế : Đại lý thuế được cơ quan thuế các cấp hỗ trợ:

Cung cấp, hướng dẫn cài đặt và sử dụng các phần mềm thực hiện thủ tục thuế điện tử.
Được mời tham dự các lớp đào tạo, tập huấn các nội dung, quy định mới về chính sách thuế, thủ tục về thuế do cơ quan thuế tổ chức.

Công ty dịch vụ kế toán, Đại lý thuế Vinasc được Cục thuế TPHCM công nhận đủ điều kiện cung cấp dịch vụ tư vấn thuế theo quy định.

Với nguồn nhân lực chất lượng cao, .Vinasc không ngừng mở rộng hợp tác và tạo được niềm tin của khách hàng. Khách hàng sử dụng dịch vụ tư vấn thuế của Vinasc không chỉ các doanh nghiệp.trong nước mà cả những doanh nghiệp lớn có vốn FDI.

Hợp tác thành công, quan hệ lâu dài, đồng hành cùng doanh nghiệp là mục đích hoạt động của Vinasc. Dịch vụ tư vấn thuế của Vinasc triển khai cho khách hàng hiên nay bao gồm:

  • Dịch vụ đăng ký thuế ban đầu
  • Tư vấn thuế theo từng lần phát sinh
  • Dịch vụ tư vấn hoàn thuế
  • Dịch vụ thay doanh nghiệp giải trình số liệu khi quyết toán thuế.
  • Dịch vụ kê khai thuế hàng tháng, hàng quý
  • Dịch vụ quyết toán thuế cuối năm hoặc kết thúc hoạt động
  • Dịch vụ lập hồ sơ đề nghị miễn thuế, giảm thuế, hoàn thuế và các thủ tục hành chính khác .thay người nộp thuế theo quy định và hợp đồng dịch vụ tư vấn thuế đã ký kết.